Prva IAU 24 urna štafeta na svetu

Na letošnjem SLO24 bo potekala tudi prva 24 urna štafeta na svetu pod okriljem IAU.

Koncept 24-urne štafete IAU se je začel med pandemijo in je njihova nova pobuda. To je še en projekt, ki odraža poslanstvo IAU – spodbujanja ultrateka v svetovnem merilu.

Sledilo bo 3-letno poskusno obdobje, ko bodo predstavili in imeli prve dogodke. Na enak način so uvedli 50 km Trophy, ki je končno postal dogodek svetovnega prvenstva IAU. Začelo se bo leta 2023 in se bo odvijalo zaporedno do leta 2025, ko bodo ocenili in sprejeli nadaljnje korake. Koncept je, da bo na vsakem tekmovanju sodelovalo najmanj 25 ekip v štafeti. Ekipa bo imela 4 športnike, ki bodo vsak tekli 6 ur, da bodo zaključili 24-urni dogodek.

Cilji dogodkov so:

  • Razviti tek izven maratona za večje število tekačev.
  • Spodbujati tovarištvo med tekači, a hkrati ohranjati stopnjo tekmovalnosti med njimi.
  • Promovirati dogodke, ki so popolnoma vključujoči, in povečati prepoznavnost ultrateka po vsem svetu.